DUO NOVUM 
Jan Gričar – saksofon  
Nejc Grm – akordeon
      

Spored:   
Matej Bonin  
DIALOG za altovski saksofon in harmoniko 

Uroš Rojko  
5 TANGOV za harmoniko solo 
I.   II.  V. 

Tadeja Vulc  
PARALELNOST ČASA 
za altovski saksofon in harmoniko  
I. Čas sozvočja  
II. Sozvočje časa 
   
Urška Pompe  
ŽILJ za altovski saksofon solo 
   
Nina Šenk  
IMPETUS 
za altovski saksofon in klavir (harmoniko)  
I.  II.  III.  IV.     

Duo Novum sestavljata saksofonist Jan Gričar in harmonikar Nejc Grm, ki sta se spoznala med šolanjem na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Oba sta za svoje umetniške dosežke prejela najvišjo študentsko nagrado – Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani.  Z najvišjo odliko 'summa cum laude' sta zaključila študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani, po končanem študiju v Ljubljani pa sta oba svojo pot nadaljevala v tujini. Jan je uspešno opravil magistrski študij na Pariškem nacionalnem konservatoriju (CNSM de Paris), Nejc pa specializiran magistrski študij sodobne glasbe na Visoki šoli za glasbo v Baslu in podiplomski študij na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu.  Čeprav se njune poti venomer križajo in delujeta na različnem koncu, neprestano uspešno vzdržujeta sodelovanje. Že med študijem v Ljubljani sta začela resneje sodelovati in razširjati program za ta komorni sestav. Priredbe si pišeta sama, prav tako za duo nastajajo nove skladbe priznanih skladateljev, kot so Nina Šenk, Matej Bonin, Tadeja Vulc, Olli Virtaperko in drugih.