DUO LUKA JUHART  UROŠ ROJKO  
Luka Juhart – akordeon  
Uroš Rojko – klarinet   

Spored:   
Uroš Rojko  
ODTEKANJE ČASA 
za klarinet in akordeon (2021)* 
 
Vinko Globokar  
VRNITEV ODISEJEVEGA SINA 
za akordeon solo (2019) 
 
Uroš Rojko  
MONOLOG PADLEGA ANGELA 
za polklarinet (2006–2016) 
 
Luka Juhart  
UNLEASHED/SPROŠČENO 
za klarinet in akordeon (2015)    

* krstna izvedba 


Luka Juhart se je v mednarodnem prostoru uveljavil kot eden najvidnejših interpretov na akordeonu, še posebej na področju sodobne glasbe, kjer to glasbilo postaja vse zanimivejše. Pri igranju sodobne glasbe predvsem razvija svojo strast do zvoka. S svojim glasbilom sproža presunljiv hrup in obarva fine tonske nianse, v vsaki skladbi se posveti do potankosti, a se ne boji z avtorji stopiti v ustvarjalni dialog in poiskati najboljšega učinka glasbe – zato je pri domačih in tujih skladateljih iskan interpret. Sam ali v različnih zasedbah je do danes pripravil vsaj 70 krstnih izvedb novih del. Redno in vse tesneje sodeluje z Urošem Rojkom. Njuna plošča s posnetki glasbe za akordeon in klarinet je izšla pri eni najuglednejših založb s področja sodobne glasbe NEOS. V nenehnem ustvarjalnem stiku pa je tudi z Vinkom Globokarjem.  Od leta 2013, ko je kot izvajalec in avtor na Festivalu Slowind predstavil svoj prvenec hrUP, tudi sklada. Eden osrednjih dosežkov je delo Unleashed (2015), napisano za njegov duo z Urošem Rojkom. Koncertni posnetek Juharta in Rojka je na 65. Mednarodni skladateljski tribuni Rostrum 2018 v Budimpešti dosegel uvrstitev Unleashed med 'priporočena dela', kar je do zdaj uspelo le redkim slovenskim skladateljem.  Je izredni profesor na Akademiji za glasbo v glasbo v Ljubljani, kjer poleg svojega razreda za akordeon vodi katedro in Studio za sodobno glasbo. S Studiem pomaga širiti in poglabljati pogled v različne smeri nove glasbe. Za svoje delo na Akademiji za glasbo je Luka Juhart leta 2015 prejel svečano listino za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani. Sam je študiral na Državni visoki šoli za glasbo v nemškem Trossingenu v razredu prof. H. Notha, h kateremu je odšel po opravljeni Glasbeni gimnaziji v Mariboru pri prof. A. Lorberju. Podiplomski študij je v mojstrskem razredu prof. S. Hussonga na Visoki šoli za Glasbo v Würzburgu zaključil leta 2008. Leta 2020 je Luka Juhart za umetniške dosežke v zadnjih treh letih prejel nagrado Prešernovega sklada.     

Uroš Rojko se je kot skladatelj uveljavil v času in prostoru, za katerega se zdi, da ni omogočal razvoja trdnih identitet. Pospešeno zbliževanje sveta, zgoščanje komunikacije, kopičenje starega in novega znanja so tudi v glasbi sodobnih skladateljev ustvarili množico, manj pregledno kot kdaj prej. Uroš Rojko se je tu znašel med utrjenostjo, tradicionalnostjo domačega okolja in takrat mednarodno sprejeto etiko iskanja novega, med muzikantstvom juga in konstrukcijo severa. Kljub drugačnim pričakovanjem se ni nikoli odločil ne za eno ne za drugo skrajno možnost, ni se zavezal enemu samemu načinu skladanja.  Uroša Rojka je po študiju klarineta in uspešnem začetku poustvarjalne kariere poškodba roke, pa tudi radovednost vodila v študij kompozicije pri Urošu Kreku na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa leta 1983 h Klausu Huberju v Freiburg in leta 1986 h Györgyu Ligetiju v Hamburg.  Med zgodnjimi uspehi izstopajo nagrade v Stuttgartu (1984) in na Dunaju (1985 in 1991) ter nagrada Prešernovega sklada (1998).   Sklada v vseh zvrsteh, je eden najvidnejših avtorjev nove glasbe za akordeon, blizu mu je živa elektronika in redno izvaja projekte z Eksperimentalnim studiem SWR ter komornim zborom Antona Weberna. Med novejšimi projekti izstopajo naročila ansambelskih skladb Ansambla Modern in Festivala Slowind ter skupno delo Gravitational waves z Iris ter Schiphorst za 164-članski orkester, izvedeno v Birminghamu in Londonu na BBC Proms.   Trenutno živi in deluje med Berlinom, Dunajem in Ljubljano, od leta 1995 je profesor za kompozicijo in glasbeno teorijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot skladatelj in kot pedagog je predaval na visokih šolah za glasbo v Gradcu, Trossingenu, Stuttgartu, Hannovru, Krakovu in Baslu, Berlinski umetniški univerzi UdK in Univerzi Antona Brucknerja v Linzu, zavzema se za odprt ustvarjalni diskurz, s svojim pedagoškim delom v Ljubljani pa je odločilno vplival na seznanjanje slovenskih glasbenikov z mednarodnim dogajanjem v sodobni glasbi. Od leta 2015 je izredni član SAZU.